Direktör Osman F. Güner'in
Nitelikleri
Dereceler
İş Geçmişi
Yayın Listesi
Özet ve Sunu Listesi
Öğretme Tecrübesi
Profesyonel Bağlantılar
Profesyonel Aktiviteler
Diğer Aktiviteler
Accelrys Inc. – San Diego, Kaliforniya        1996 –2005
Yönetici Direktör, Keminformatik ve Rasyonel İlaç Tasarımı - 2002 –2005
•        Bundan önceki pozisyonun bütün sorumluluklarını sürüdürürken, Keminformatik iş alanınında
sorumluluğunu üzerine aldı.  İşi yeteri kadar üretken olmayan üniteyi yeniden düzenledi, değişik
yerlere dağılmış gurubu bir yerde, İngilterede birleştirdi, operasyonları standardize etti, yeni eleman
aldı.  
•        İş performansına nezaret etti, iş planlama ve yönetimi, pazarlama, potföy analizi ve
rasyonalizasyonu, stratejik planlama gibi görevleri yürüttü.
•        Pazarlama programları yöneticisiyle yakından çalışarak yeni domestik ve internasyonel iş
geliştirme stratejileri oluşturdu.  Pazar değerlendirmesi yaptı ve ürünlerin pazar ihtiyaçlarını
karşılamasını sağladı.  
•        İki değişik ülkede bulunan idareci takımların yöneticiliğini yaptı ve bütün iş ünitelerinin hedef ve
amaçlarını tesbit etti.  
•        Motivasyon, takım kuruluşu, ve delegasyona odaklanarak verimlilik ve performansı arttırdı.
•        Keminformatik iş ünitesinin karlılığını ekonomik kriz zamanında %16 oranında büyüttü ve bu
bölümü şirketin en başarılı ünitesi haline getirdi.  İngilteredeki Keminformatik iş ünitesinin
stratejisini yeniden düzenleyip yatırım yaparken, ayni zamanda Amerikadaki Rasyonal İlaç Tasarımı
iş ünitesinin karlılığını sürdürdü.  
•        İki ülkede üretilen ve Şirketin yıllık iş hacminin % 33 ünü kapsayan 150ye yakın yazılım
ürünlerinin yönetimini yaptı.

Kıdemli Direktör, Lead Belirlemesi ve Optimizasyonu 1999 –2002
•        Direktörlükten Kıdemli Direktörlüğe terfi etti.  Ürün Yöneticilerin ve Ürün uzmanlarını eğitti ve
denetleyerek idare etti.  Şirketin Modelleme ve Simulasyon yazılım sistemlerini idare etti.  
•        İş hacminin yılda %25 büyümesini sağladı.  Üç yılda % 150 gelir artışı sağladı.  
•        Her bir ürün dizisi için iş planları ve iş stratejileri geliştirdi.  Ürün geliştirme prosedürün
standartlıştırarak  verimliliği ve üretkenliği arttırdı.  
•        Kazanç ve kayıp (P&L) analizleri, yeni insiyatifler için pazar analizleri, ve $1 milyonluk departman
bütçesini idare etti.
•        Altında çalışan yöneticiler için iş objektifleri oluşturdu.  Ürün pazarlama gurubunun
odaklamısını bilime dayalı bakış açısından iş stratejisi bakış açısına yönlendirdi.  

Kıdemli Ürün Yöneticisi, Rasyonel ve Kombinatoryel İlaç Tasarımı  1996 - 1999
•        Rasyonel ve Kombinatoriyel İlaç Tasarımı yazılım dizisi için ürün planlama ve idaresi ve
pazarlaması işlerini yürüttü.
•        Ürünlerin gelecek verilerini tahmin etti ve stratejik yönlendirilmesi ile gelecekteki işlevseliklerini
planladı.
•        İş planları, fiyat koyma ve paketleme stratejileri, ve ürün gereksinim dökümanları oluşturdu.
•        Rekabet analizleri, pazarlama ve teknik dökümanları hazırladı.
•        Ürün Geliştirme dapartmanının verimliliğin ve üretkenliği arttırmak için günlük iş akışı
önceliklerini ve kominikasyonu idare etti.
•        Bir ürün yöneticisini yönetti ve ona eğitim verdi, motivasyon kazandırdı.
•        Üç yılda şirketin % 20 satış oranına sahip ürün gelirini % 300 arttırdı.

MDL Information Systems, Inc. – San Leandro-CA        1989 –1996
Ürün Yöneticisi - Kıdemli Bilim Adamı, ISIS İş Ünitesi   1993 - 1996
•        Birkaç ana ürün alanında (örneğin ISIS/Host) ürün planlama ve yöneticiliğini yaptı.  Ürün
ilevselliğini planladı ve ürün dizileri için geleceğe yönelik stratejiler oluşturdu.  
•        Değişik guruplardaki geliştiricilerin,  kalite kontrolu uzmanlarının, pazarlama guruplarının
koordinasyonu yaptı.  
•        Ürün bağdaştırıcıların üçüncü parti modelleme yazılımlarıyla geliştirilmesini planladı ve
kolaylaştırdı.  
•        Rekabete dayana analizler yaptı, pazarlama bültenleri, teknik dökümanlar ve "white paper"lar
yazdı.

Kıdemli Uygulamalar Bilim Adamı, Ürün Planlama ve Yönetimi        1989 - 1993
•        Kimyasal maddelerle ilgili informasyon idaresi ve onların üç boyutlu değerlendirilmasi için yeni
yazılım ürünlerini teşhis etti.   Ürünlerin demonstrasyon yazılımlarını geliştirdi.  
•        Yeni ürün tanımlamalarını, sunumlarını, teknik analizlerini yazdı.  
.
University of Alabama at Birmingham        1987 - 1989
Doktora Sonrası Araştırmacı        
•        Roket yakıtı olarak kullanılmak üzere yeni maddeler keşfi için yüksek enerji ve yoğunluğu olan
maddeler üzerinde hesaba dayalı araştırmalar yaptı.  
•        Bu maddelerin potansiyel enerji hiper yüzeyi hesaplarını muhtelif
ab initio hesapları yapan
yazılımlarla (GAUSSIAN-88, -86, -82, AMPAC, MOPAC, and EXTREME) Cray, VAX ve IBM
bigisayarlarını kullanarak araştırdı.
•        Özellikle odaklanan araştırma elektronu yetersiz dört atomlu salkımların potansiyel enerji yüzey
analizleri üzerinde yapıldı.  

Virginia Commonwealth University        1984 - 1986
Mary E. Kapp - Araştırma Asistanı        
•        Diels-Alder reaksiyonlarının ikincil orbital etkileşim hükümünün teorik ve deneysel
değerlendirilmesini yaptı.  
•        MCSCF Hesaplarının randımanını arttırmak için "STP-6G" adı verilen yeni bir temel seti
oluşturdu.  
Telif hakkı © 2006-2013 Osman F. Güner.  Tüm hakları saklıdır
Dopamin
English