Tedarik Ettiğimiz Hizmetler
Danışmanlık
Eğitim
Sözleşmeli Araştırma
Farmasötik ve biyoteknoloji şirketlerinde çalışan müşteriler İçin:

 1. BDİT üzerinde sözleşmeli araştırma:  Özellikle liganda dayalı tasarım, yapıya
  dayalı tasarım, farmakofor modelleme, quantitatıf yapı aktivite ilişkileri (QSAR),
  ve üç boyutlu veritabanı taraması
 2. Varolan informatik altyapısının ve hesaba dayalı araçların değerlendirilmesi;  
  eldeki araçların araştırma amaçlarına ve planlarına eşlenmesi
 3. Yazılım envanterinin gözden geçirilmesi ve analizi; eldeki probleme ve ortama
  göre araç ve yöntem tavsiyesi
 4. Şirketteki araştımacılar ve yöneticiler için yeni başlayanlar ve ileri seviyede
  BDİT eğitimi (bu konuda daha fazla detay için Eğitim Hizmeti sayfasına gidiniz)

Bilimsel yazılım yapan şirketlerde çalışan müşteriler için:

 1. Şirketlerle birlikte çalışarak onlara stratejik plan, pazarlama planı, ve iş planı
  hazırlamak
 2. İçinde bulundukları pazar yada bitişik pazar için pazarlama araştırması ve
  analizi, ve büyüme stratejisi
 3. Ürün stratejisi, ürün planlaması ve idaresi konusunda eğitim (daha fazla
  detay için Eğitim sayfasına gidiniz)
 4. Pazarlama işlemleri:
 1. Yazılım için 3-5 yıllık stratejik planlama
 2. Pazar araştırması ve analizi, kesimlemesi
 3. İş planı yazımı
 4. Yazılım ürünü başlatma planlaması
 5. Yazılım gereksinim analizi ve tanımlaması
 6. SWOT analizi
Telif hakkı © 2006-2013 Osman F. Güner.  Tüm hakları saklıdır
Aspirin
English