İşimizle İlgili
Bu gün, bilgisayar-destekli ilaç tasarımı (BDİT) farmasötik araştırma ve keşif faaliyetlerinin
ayrılmaz bir parçasıdır.  Yakın bir geçmişte piyasaya girmiş ilaçların büyük çoğunluğu BDİT
teknikleri ile keşfedilmiş yada tasarlanmıştır.  Böyle bir araştırmanın gerçekleşmesini
sağlamak için çok sayıda yazılım araçları vardır.  Eldeki problemlerin özelliklerine göre yada
eldeki bilginin kapsamına göre farklı yazılım araçları kullanılır.     

Biz, BDİT ve keminformatik tekniklerini araştırmalarında kullanmak isteyen şirketlere
danışmanlık hizmetlerinde bulunuruz.  Size elinizdeki problemin kapsamına göre hangi
araçların doğru bir şekilde kulanılacağını gösterir, gerekirse bu konuda eğitim ve rehberlik
yapabiliriz.  Ayrıca kısa vadeli yada uzun vadeli olarak sözleşmeli araştırmacı olarak da faaliyet
gösterebiliriz..

Son olarak, bu konuda yazılım yapan şirketlere de eğitim ve pazar araştırması hizmetlerinde
bulunabiliriz.  
Telif hakkı © 2006-2013 Osman F. Güner.  Tüm hakları saklıdır
Asetaminofen
(Tylenol)
English
MÜŞTERİLER
İŞBİRLİKÇİLER/ORTAKLAR